Inga lediga lägenheter ställer till det

Det kan bli svårt att tillmötesgå de handikappades önskemål om att flytta in till centrala Karlshamn eftersom det inte finns några lediga lägenheter, enligt Owe Fridlund, styrelseordförande i Karlshamnsbostäder i Karlshamn.

De handikappade har i en stor enkätundersökning, som riktade sig till över 100 personer, fått framföra synpunkter på kommunal service, boende och mycket annat. Väldigt många är missnöjda med sitt boende.

Man vill flytta in till stan, och detta bland annat för att minska sitt beroende av bussar och andra kommunikationsmedel som kan vara svåra att hantera på grund av handikappet.

Förväntningarna på kommunen är stora. Att bygga nya bostäder verkar vara det enda som skulle kunna lösa problemet.

Men då måste politikerna i fullmäktige ge oss ett sånt uppdrag, säger Owe Fridlund, Karlshamnsbostäder.

Lasse Carlsson
lars.carlsson@sr.se