Störst mångfald i Olofströms fullmäktige

Olofström har betydligt fler politiker med invandrarbakgrund jämfört med resten av länet, visar en genomgång av kommunfullmäktige-församlingarna i länet som Sveriges Radio Blekinge har gjort.

Bekim Tabaku (m) i Olofström anser att det finns en öppenhet för det som är nytt och främmande inom partierna om fler med invandrarbakgrund finns med.

Han tror att förekomsten av förebilder är viktig för att fler med invandrarbakgrund vill gå in i politiken i Olofström.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se