Succé för sommarturismen i Blekinge

Sommarturismen i Blekinge ökar nu för första gången på tre år. Det visar statistik från Verket för näringslivsutveckling, Nutek.

Under årets tre sommarmånader ökade antalet gästnätter med över sex procent jämfört med samma period förra året.

Sammantaget hade Blekinge cirka 186 000 gästnätter, vilket är den högsta siffran på sex år.