Kokurserna minskar mest i Blekinge

Företagskonkurserna fortsätter att minska i länet. Under januari till och med september försattes 26 företag i konkurs. Det visar siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Det är en minskning med över 40 procent jämfört med samma period förra året.

Därmed är Blekinge det län där konkurserna minskat mest under perioden.