Medvetna utsläpp ett problem

Oljeutsläppen i Östersjön har minskat de senaste två åren.

Anledningen till minskningen är främst att Kustbevakningens övervakning ökat. Men det beror också på att fartygens besättningar blivit mer miljömedvetna.

Under första halvåret i fjol skedde drygt 100 oljeutsläpp i södra Sverige. Under samma period i år har antalet varit ungefär 80, varav 20 stycken utanför Blekinge.

Det vanligaste är att förbränd olja dumpas, istället för att lämna den i hamnen mot en avgift.

Enligt Kent Edlund, förundersökningsledare på Kustbevakningen, kommer man aldrig att nå ett nollresultat när det gäller utsläpp.

– Nej, men vi kan jobba för att minska dem kraftigt, säger han.

Gunilla Lindberg
gunilla.lindberg@sr.se