Planer på vindkraftverk i Ronneby

Det kan bli aktuellt med flera vindkraftverk i Ronneby kommun. Det visar en ny utredning från Länsstyrelsen.

Nya beräkningar visar enligt tidningen Sydöstran att det är lönsammare än vad man tidigare trott att placera vindkraftverk på land, och i utredningen pekas flera områden kring Ronneby ut som bra för vindkraftverk.

Men trots de nya uppgifterna är ändå tanken att huvuddelen av vindkraftverken ska finnas till havs.