Socialtjänsten ska granskas

Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att särskilt granska hur kommunernas socialtjänst sköter familjehemsplaceringar, anmälningar om barn som far illa och barnavårdsutredningar.

- En viktig del i granskningen blir intervjuer med barn och ungdomar som har kontakt med socialen, säger Ann-Christine Petersson som är socialdirektör på länsstyrelsen.

Målet är att hjälpa kommunerna att upptäcka och att rätta till brister i hur barn hanteras.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se