Revisorer kritiserar kommunrapport

Delårsrapporten från Karlskrona kommun kritiseras av kommunens revisorer. Bland annat anser de att målen är för dåliga. I till exempel budgeten är målen för verksamheten inte kopplade till ekonomin.

Revisorerna kritiserar också att kommunen inte har tagit fram någon handlingsplan för att komma tillrätta med ekonomiska problem som har dykt upp bland annat i social- och äldrenämnden.

Granskningen kommer att användas av kommunfullmäktige innan de godkänner delårsrapporten.