Nämnd beslutade att betala studieresor

Studieresorna för gymnasieelever på Väggaskolan i Karlshamn ser ut att vara räddade. En enig gymnasienämnd har beslutat att försöka få fram de pengar som krävs för att täcka kostnaderna.

– Jag anser att det här är viktigt och min förhoppning är att vi ska få fram de här pengarna, säger gymnasienämndens ordförande Rolf Tholén (fp). 

En halv miljon kronor behöver skakas fram för att elevernas önskemål om avgiftsfria studieresor under deras studietid ska uppfyllas. 

Definitivt besked i frågan kommer senare i höst efter budgetberedningen, men från politiskt håll är man förhoppningsfull till att kunna lösa ärendet. 

– Jag tror det ska gå bra, men man vet aldrig hur det slutar när intressen ska ställas mot varandra i en budgetprocess, säger Rolf Tholén.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se