Samtal pågår med Leif Hedberg

P1 måndag 19 januari kl 13.20, repris 22/1 kl 01.25 och 24/1 kl 18.15
För femtio år sedan kom Leif Hedberg till Malmö. Han kom till Stadsteaterns egen teaterskola, där man lärde upp den skådespelartyp som behövdes i ensemblen. Med åren blev han den äldste kvarvarande och vid 58 gick han i pension. I dag har han passerat 70 och det är inte lika tätt mellan jobben. Även om rollen som bonden Erik i "Hem till byn" troligen kommer igen en sista gång. - Min drivkraft har alltid varit lusten, säger han när han blickar tillbaka. Men dess baksida är väl också uppenbar? En barndom utan egentlig mamma eller pappa födde ett pockande behov av att synas, fast han var blyg. - I skådespelandet lärde jag mig att betrakta världen och dess människor, när de var som värst, som ett skådespel med roller. Det har jag klarat mig på! Leif Hedberg träffar Martin Dyfverman i sin Malmövåning, ett kvarter från huset han kom till för femtio år sedan.