Samtal pågår v.6 med Emil Jensen

Utan att ha gjort något annat än sovit på Hvitfeldtska blev jag arresterad. Polisen gjorde inte skillnad på någon. Alla som befann sig där var terrorister i deras ögon.”

Det säger Emil Jensen, mest känd som svensk mästare i poetry slam. Katarina Hahr möter honom i hans hem i Visby. Det blir ett samtal om att vara engagerad i utomparlamentariska rörelser och vad det har kostat honom som människa.

Foto: Björn Carlsson.