Ökad kostnad för läkemedel

Landstinget Kronobergs kostnader för läkemedelsförmånen uppgick till 292 miljoner kronor under årets första nio månader.

Det är en ökning med 3,1 procent jämfört med motsvarande period förra året. På riksnivå ökade läkemedelskostnaderna med 0,8 procent.