Dålig jämställdhet i kommunvalet

Kandidatlistorna till kommunvalen i Kronobergs län är de minst jämställda i landet. Det visar Sveriges Radios pågående granskning.
Av alla dom politiska kandidater som ställer upp är 63 procent män och lägsta andelen kvinnor finns i de moderata leden där tre av tio kandidater är kvinnor. Kristdemokraterna är det parti i länet som har flest kvinnor på valsedlarna med 44 procent. När det gäller åldersfördelningen är läget däremot jämnare i relation till väljarna. Nästan varannan kommunfullmäktigekandidat i Kronoberg är under 50 år och nästan en av tio har inte fyllt 30 vilket gör kandidaternas medelålder i länet till Sveriges lägsta.