Gratis kollektivtrafik föreslår vänsterpartiet

Växjövänsters Örjan Mossberg föreslår nu att Växjö kommun utreder vad det skulle innebära om kollektivtrafiken i kommunen blev billigare eller till och med gratis.

Mossberg skriver i en motion till kommunfullmäktige att idén att göra en ordentlig analys har kommit fram på möten mellan politker och gymnasieelever. Han skriver att det är eleverna som anser att man kan tjäna mycket på att förändra kollektivtrafiken.

Mossberg vill nu att kommunen tillsammans med universitetet gör en samhällsekonomisk analys.