Vindkraftens framtid i länet utreds

Ett större antal vindkraftverk i Kronobergs län kan bli verklighet inom en femårsperiod. Det tror i alla fall miljöpartiets Carsten Wulf som tidigare tagit initiativ till en utredning om vindkraftens framtid i länet. Och nu ska Växjö energiverk, VEAB, utreda framtiden för vindkraften i hela länet.

Den skepsis som tidigare funnits mot vindkraft i inlandet, den har nämligen förbytts i en optimism, menar Carsten Wulf:

- Bland annat teknikutvecklingen och det höga elpriset gör att det finns en framtid för vindkraft också i Kronobergs län, säger Carsten Wulf.