Minskad befolkning i länet

Befolkningsmängden i Kronobergs län fortsätter att minska. Det visar SCB:s nya siffror.
Vid halvårsskiftet hade antalet kronobergare minskat med 59 personer jämfört med vid årsskiftet. Bara tre kommuner i länet har ökat folkmängden. Älmhults och Ljungby kommuner har ökat med några tiotal personer, medan Växjö kommun visar en rejäl ökning med över 200 personer. Den största minskningen av folkmängden har Lessebo kommun, där antalet invånare minskat med strax över 100 personer.