Låg utbildning hos (s)-politiker

Nästan var fjärde socialdemokratisk kandidat i Kronoberg kom inte längre än till grundskolan.
I miljöpartiet, däremot, har sju av tio kommunfullmäktigekandidater eftergymnasial utbildning. Det visar den granskning Sveriges Radio gjort av de politiska kandidaterna i höstens val. Undersökningen visar också att utbildningsnivån bland samtliga de kandidater som ställer upp i kommunalvalen i Kronoberg ligger något under genomsnittet i riket, men samtidigt är den klart högre än bland länets väljare. 4 av 10 kandidater har universitets- eller högskoleexamen medan motsvarande siffra för kronobergarna i övrigt är 2 av 10.