Kommunstyrelsen sa ja till simhallsbygget i Växjö

Växjö kommun tog idag ytterligare ett steg mot en om- å tillbyggnad av Simhallen.
Trots den senaste veckans livliga debatt, sa idag kommunstyrelsens arbetsutskott ja till fortsatt planering av Simhallsbygget. Det var i måndags som kommunens ekonomichef gick ut och varnade för att det nya badet blir för dyrt. Han vill skjuta det hela minst ett år framåt i tiden. Men det vill alltså inte majoriteten av kommunstyrelsens arbetsutskott. Moderaterna reserverade sig vid dagens beslut.