SR Kronoberg tystnade

På morgonen tystnade Sveriges Radio Kronoberg återigen - den gång under drygt tre timmar. Det är andra gången på en vecka och på Terracom som ansvarar för utsändningarna skyller man på atmosfäriska störningar till följd av det vackra vädret.
Men avbrotten är för långa för att bara förklaras av naturfenomen och därför arbetar Terracom på att se över sin utrustning i jakt på de fel man själv ansvarar för. Inom två veckor kommer en arbetsgrupp att presentera förslag till åtgärder, men att investera i fasta anslutningar mellan masterna och stationen är inte aktuell i dagsläget.