Chockhöjda företagsförsäkringar

Försäkringsbolagen chockhöjer sina premier för småföretagen.
Vissa bolag höjer premierna med minst 25 procent för alla företag och ännu mer för företag som löper stor risk att råka ut för rån eller skador. Värst drabbade är juvelare, pälsbutiker, urmakare, fristående kiosker och liknande småföretag - för dom kan det vara svårt att få någon premie över huvud taget. Företagarnas Riksorganisation ogillar utvecklingen och menar att något snart måste göras för att siuationen inte ska bli ohållbar.