Utländska fritidshusägare köper årligen för 182 miljoner i länet

De 3500 utländska fritidshusägarna i Kronobergs län gör årligen av med drygt 180 miljoner kronor i länet. Detta enligt en undersökning som rese- och turismföretaget Resurs AB gjort på uppdrag av Södra Smålands turistråd.

Via kommunernas soptömningsregister har alla utlandsägda fritidshus lokaliersats, sen har 500 danskar och 500 tyskar slumpmässigt valts ut och via brev fått svara på hur mycket pengar de gör av med när de är iKronobergs län och det fördelat på åtta olika utgiftssslag.

Undersökningen visar att de utländska fritidshusägarna inte lägger särskilt mycket pengar på olika slagas aktiviteter och heller inte på restaurangbesök. På dom områdena måste turistnäringen lägga ner mer arbete på att locka till sig de utländska fritidshusäagarna. Mycket pengar läggs däremot på allt som har med huset att göra liksom på livsmedel, något som krossar en utbredd fördom om tyska husägare säger länsturistchef Berit Christofferson.

- Myten om att tyskarna har med sig mat när de kommer hit stämmer inte, säger hon.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se