Kronoberg exporterar mest

Kronobergs län har störst export i hela landet - räknat per invånare, enligt en kartläggning som Exportrådet i Kronoberg gjort.

Exporten ligger på 160 000 kronor per person i länet och det innebär en toppplacering framför Dalarna som hamnar på en andra plats och Stockholm på tredje plats.

De länder som exporten framför allt går till är Norge, USA, Tyskland, Danmark och Nederländerna. Det som exporteras är bland annat massa och papper.

- Många större företag har stor exportandel och drar ibland med sig mindre företag ut på export. Det är viktigt att de små företagen får en chans att växa och export är en förutsättning för att lyckas, säger Magnus Ahlsteiner, regional exportrådgivare i Kronoberg.