Råshult blir kulturreservat i höst

Redan i höst kommer Carl von Linnés födelseplats i Råshult och byns 1700-talslandskap att bli ett kulturreservat. Det beslöt länsstyrelsen idag.
Samtidigt beslöt styrelsen att ta upp en diskussion med Riksantikvarieämbettet om att göra Råshult med omgivningar till ett världsarv, senast i samband med 300-årsminnet av Linnes födelse år 2007. Länsstyrelsen beslöt också idag att börja förberedelser för att göra Igelön i Åsnen till kulturreservat.