Vite för friskola i Växjö

Skolverket skärper tonen mot skolor, som ännu inte lämnat in sina betygsuppgifter för de elever, som slutade grund- eller gymnasieskolan i våras. Friskolan Esaias Tegnér i Växjö är en av 40 skolor, som enligt skolverket inte har lämnat in uppgifterna, och därför hotas av ett vite på 10 000 kronor.
Bengt Karlberg, rektor på Esaias Tegnérskolan säger att ett tekniskt fel gjorde att man inte kunde skicka in uppgifterna i tid. Men i slutet av förra veckan fick man i väg betygsuppgifterna till Statistiska Centralbyrån (SCB), och därför är han övertygad om att man slipper betala.