Känd växjömäklare på "svarta listan"

En av Växjös mest kända mäklare som också är vice ordförande i mäklarsamfundet, Ulf Carlsson, har fått en varning av fastighetsmäklarnämnden och hamnat på tidingen Vår bostad:s svarta lista.
Orsaken är att han inte gjort en boendekalkyl i en fastighetsaffär. Dessutom kritiseras han för ett felaktigt utformat avtal. Själv menar Ulf Carlsson att köparen fått en boendekalkyl av banken och att han därför inte ansåg det nödvändigt att han som mäklare gjorde en. Men det skrevs aldrig in i avtalet, vilket Ulf Carlsson beklagar och förklarar det hela med att det var en miss från hans sida.