Dödshot mot växjöflicka kan bli polissak

Dödhoten mot den 16-årige flicka från Växjö, som omhändertagits av de sociala myndigheterna, kan nu bli ett fall för polis och åklagare.
Familjen hot mot flickan har varit kända i flera månader men ansvariga handläggare på socialförvaltningen i Växjö har hittills valt att inte göra någon anmälan. Enligt socialstyrelsen har handläggarna ingen skyldighet att anmäla misstänkta brott men det är grundhållningen i Växjö, säger socialchefen Anders Hägg till Sveriges Radio Kronoberg. Och efter att fallet har uppmärksammats i media kommer man nu att ta ställning till en eventuell polisanmälan på fredag, enligt Anders Hägg.