Flodkräftan snart utdöd i länet

Den svenska flodkräftan håller på att försvinna från Kronobergs län för gott och de fåtal sjöar som hittills klarat sig från pesten slås nu ut en efter en.
Enligt Olof Lessmark på Länstyrelsen återstår i länet bara ett 15-tal sjöar dit pesten inte nått och där den svenska flodkräftan fortfarande lever. Den senaste sjön som drabbats är troligtvis den fyra kvadratkilometer stora sjön Vinen strax norr om Häradsbäck.