Kommuner vill ha pengar till reservelverk

Flera kommuner i länet söker nu statliga bidragspengar för att installera reservelverk på bland annat skolor och äldreboenden efter vinterns omfattande strömavbrott.
På många håll i länet var det ju helt mörklagt under många timmar när stormen i januari drog fram. Växjö kommun ska installera 6 reservelverk, bland annat på äldreboenden och skolor i Vederslöv och Nöbbele. Ljungby kommun vill ha ett reservelverk till vatten- och avloppsverket, och Alvesta kommun reservkraft till fjärrvärmeverket i Vislanda. Totalt ansöker de tre kommunerna om närmare två miljoner kronor i bidrag.