Skolnedläggning sparar halv miljon åt Älmhults kommun

Älmhult kommun sparar en och en halv miljon kronor under det här året på nedläggningen av skolan i Hallaryd.

Det har barn- och grundskolekontoret räknat fram och då har en viss ökning av kostnaderna för Ryfors skola tagits med liksom ökad kostnad för skolskjuts.

Hallaryds skola lades ner i samband med vårterminens avslutning i år.

nyheter.kronoberg@sr.se