Utbetalning av gårdsstöd tidigareläggs

Regeringen kommer tidigarelägga utbetalningarna av lantbrukarnas gårdsstöd. Stödet som är en av dom viktigaste inkomstkällorna för många lantbrukare har de senaste åren betalats ut först efter årsskiftet, men kommer nu redan i december.

Att stödet ska komma tidigare har varit ett krav från lantbrukarhåll, bland annat på grund av den ekonomiska situationen efter sommarens torka.

I och med beslutet kommer Sverige i likhet med flertalet andra EU-länder att kunna betala ut gårdsstödet för det år som stödet avser.

Totalt uppgår gårdsstödet tillsammans med andra stöd till lantbruket till 6,4 miljarder kronor.