Miljöbilar parkerar gratis i Växjö

Det kommer även i fortsättningen vara gratis för den som har en miljöbil att parkera i stora delar av Växjö kommun. Det har tekniska nämnden beslutat.

Gratisparkeringen gäller dock inte överallt utan inom zon två och tre och tre timmar inom zon ett.