Farligt övergångsställe kan ljusregleras

Tekniska nämnden har beslutat att se över övergångsstället vid Resecentrum i Växjö. Enligt en undersökning som gjorts av Motormännen är det här ett av de farligaste ställena att passera i Växjö centrum.

Tekniska nämnden ska nu låta se över om det går att ljusreglera övergångsstället.