Trähusstaden får byggas i betong

Växjö kommuns byggnadsnämnd kommer inte att överklaga Länsstyrelsens beslut att låta ett företag bygga lägenheter i betong istället för i trä, i det så kallade Trä-stadsområdet Välle broar på Teleborg i Växjö.

Företaget har tidigare fått nej av kommunen när man ville att stommen till dom planerade bostadshusen skulle byggas i betong på grund av ekonomiska skäl.

Byggnadsnämnden sa nej till det eftersom man ansåg att själva idén med trä-staden var just att allt skulle byggas i trä.

Företaget överklagade då till länsstyrelsen och fick rätt. Ett beslut som nu alltså inte kommer överklagas.

nyheter.kronoberg@sr.se