Utsläpp av växthusgas minskar i länet

Utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar i Kronobergs län. Under 2004 minskade utsläppen per invånare med 3 procent jämfört med året innan.

Det totala utsläppet per länsinvånare 2004 uppgick till 4100 kilo koldioxid. Det här visar siffror från Naturvårdsverket.

Men ett område där koldioxidutsläppen är ett stort problem enligt Naturvårdsverket är transportsektorn. Om man jämför med år 1990, har utsläppen inom den sektorn ökat med 40 procent fram till år 2004.

- Det är speciellt viktigt att fokusera på transportsektorns utsläpp eftersom dessa utsläpp kan hota det svenska klimatmålet, säger Kjell Andersson, chef för Naturvårdsverkets transport- och energienhet.