Äldreboende i Ljungby Lex Maria-anmäls

En man på ett äldreboende i Ljungby kommun fick under en tid en för hög dos av det smärtstillande medlet morfin. Händelsen ska nu anmälas enligt Lex Maria till socialstyrelsen.

Äldreomsorgschef Birgitta Svensson säger att det som hänt var en allvarlig incident, som det nu gäller att förebygga.

Mannen fick smärtlindring i form av ett så kallat morfinplåster. Det ska bytas efter tre dagar, men den undersköterska som skötte mannen lät honom behålla upp till tre plåster samtidigt. Därmed fanns risk för att den för höga morfindosen skulle verkat andningsdämpande. Men mannen har inte fått några skador, enligt äldreomsorgschefen.

- Det kanske var så att han hade en för liten dos av läkemedel. Det har visst korrigerats i efterhand så att han har fått mer, säger Birgitta Svensson till SR Kronoberg.

Den utredning som socialförvaltningen har gjort av det som hänt pekar bl.a. ut att det behövs mer läkemedelsutbildning, särskilt om de relativt nya läkemdelsplåstren och att sjuksköterskeorganisationen ska ses över.