Boulesällskap kan stoppa Arenastaden

Den blott fyra år gamla boulehallen på Värendsvallenområdet i Växjö kan tillfälligt sätta stopp för arbetet med att skapa Arenastaden.

Många i Växjö Boulesällskap vill helt enkelt vara kvar i sin hall och det ingår inte i planerna för tvåmiljarderssatsningen.

Växjö kommun har inte kommit med något bud till föreningen om att köpa ut det tomträttsavtal som ger föreningen rätt att vara kvar i minst 12 år till. Erbjuder inte Växjö kommun en bra överrenskommelse så sitter föreningen kvar.