Ökat samarbete krav för bättre vård

Morgondagens vårdsituation i Kronoberg kommer ställa krav på stora förändringar, både för landsting och kommuner. Det menar närsjukvårdsdirektören Kjell Grahn.

Det är framför allt situationen för dom äldre som oroar Grahn. Därför måste samarbetet mellan kommuner och landsting bli betydligt bättre än vad det är idag, säger han.

I nuläget beskriver närsjukvårdsdirektören det hela som en vision, men ett ökat samarbete inom områden som primärvård, kommunal vård, socialtjänst, psykiatri och rehabilitering är vad samarbetet förhoppningsvis ska resultera i.