Prostatacancer ökar i länet

Antalet fall av prostatacancer har ökat med nästan 40 procent på fyra år i Kronobergs län. Det hävdar patientföreningen för prostatacancer, Proliv Kronoberg.

Deras ordförande Bernt Gröön vill därför att man inför obligatoriska tester för män som löper risk för att drabbas av prostatacancer, liknande mammografin som finns för kvinnor som riskerar att drabbas av bröstcancer.

Enligt statistik från ProLiv Kronoberg fick 118 män i Kronobergs län diagnosen prostatacancer år 2000. Fyra år senare fick 162 män samma diagnos.

Bernt Gröön på ProLiv Kronoberg tror att en av förklaringarna kan vara att det inte tas så många PSA-prov, alltså ett slags blodprov som kontrollerar om det finns cancer i prostatan.

Men det håller inte Fredrik Liedberg med om. Han är överläkare på Växjö lasarett, och säger till Sveriges Radio Kronoberg att frågan är alltför komplex för att kunna säga att enbart fler PSA-prov skulle leda till att fler fall av prostatacancer upptäcks tidigt.

Trots att prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och att det varje år dör 2500 män i sjukdomen, råder det står okunskap i ämnet, enligt Bernt Gröön.