Bakläxa för Älmhults kommun

Älmhults kommun får bakläxa av sin egen miljönämnd när det gäller vilka villkor som ska gälla för deponeringen av miljöfarligt avfall på Äskya avfallsanläggning.
För att kunna ta ett beslut om villkor för utökad verksamhet skulle kommunen presentera en utredning om hur avfallet ska tas om hand och beskriva miljökonsekvenserna. Men enligt miljönämnden saknas tillräckliga analyser och tester för att kunna bestämma villkoren för utökningen. Därför underkänns Älmhults kommuns utredning som nu måste kompletteras.