Professor JO-anmäler högskola

En professor som arbetar vid Växjö Universitet har JO-anmält Malmö högskola. Anledningen är att professorn anser att högskolan inte svarat på frågor gällande tillsättandet av en tjänst som han sökt.

Efter att professorn sökt tjänsten dröjde det ett år innan han hörde av från högskolan, och ytterligare ett halv år senare fick han reda på att han hade fått tjänsten.

Professorn skrev flera brev till högskolan å undrade hur tjänstetillsättningen hade gått till, men svaren uteblev. Därför JO-anmäler han nu Högskolan å vill att ärendet ska granskas.

nyheter.kronoberg@sr.se