Predikar om brandvarnare

Nu väntas flera präster ta sitt ansvar för att försöka minska antalet bränder, som ju brukar vara många så här när julen närmar sig.

Staffan Holmqvist är präst och arbetar i Älghults församling och han har redan lyckats få med brandvarnarna i sin predikan. Brandvarnaren var nämligen en av flera liknelser för den andliga förberedelsen i den vaksamhet och väntan som Staffan predikade om vid sin söndagsgudstjänst för en vecka sedan.

Brandskyddsföreningen har skickat en vädjan till landets biskopar om att det skulle ha stor betydelse om prästerna bad kyrkobesökarna kring advent att kontrollera sina brandvarnare.

nyheter.kronoberg@sr.se