Antalet ekonomiska brott i länet ökar

Det anmäls allt fler ekonmiska brott i länet. Hittills i år har polis och åklagare fått in 60 anmälningar och om prognosen håller i sig kommer den siffran att vara omkring 110 stycken vid årets slut.
Det ska jämföras med 97 anmälda eko-brott för 2001. Dan Sjåstad på åklagarkammaren i Växjö säger, att det satsas allt mer på att bekämpa till exempel skattebrott och bolagsbrott och fler myndigheter hjälps åt i arbetet. Han tillbakavisar också påståenden om att dessa brott inte prioriteras och att de tar onödigt lång tid att utreda.