Psykiatrin planerar samarbete med grannlänen

Psykiatrin inom landstinget Kronoberg vill dra igång ett samarbete med grannlänen.

Det handlar om flera olika områden som kan kan bli aktuella.

Barnpsykiatrin det område där samarbetsplanerna kommit längst hittills, och då handlar det om ett samarbete med landstinget Blekinge. Men samarbete med andra läns landsting kan också bli aktuellt.

Det handlar då bla a om områden som kräver långvariga behandlingsinsatser där de olika länen kan specialisera sig som självdestruktiva flickor och patienter som är självmordsbenägna.

nyheter.kronoberg@sr.se