Fler fartsyndare i Kronoberg

Under tiden 1 oktober till 15 november i år har antalet fortkörningsböter i Sverige minskat med 22 procent jämfört med motsvarande period förra och förrförra året. Men Kronoberg följer inte trenden. Här har 7% fler åkt fast för fortkörning i oktober/november i år jämfört med i fjol.

Enligt trafikpolisen i länet beror ökningen troligtvis på tillfälligheter men fler fartkameror längs vägarna kan dock vara en anledning till varför fler åkt dit för fortkörning.

Statistiken till trots så upplever länets trafikpolis att tempot på vägarna i länet har blivit lugnare sedan den första oktober i år, såväl på landsväg som i stadstrafiken.

Josefin Warg
josefin.warg@sr.se