Travbana dyrare än väntat

Nu har även kommunens revisorer räknat färdigt, vad gäller dom ökade kostnaderna för travbanan i Tingsryd. Revisorerna har kommit fram till att bygget, bara för första etappen, har ökat med 16 miljoner kronor.
Från början beräknades bygget kosta 25 miljoner. Numera är den siffran korrigerad till 41 miljoner. Men kommunstyrelsen i Tingsryd, ser inga problem med dom ökade kostnaderna, utan vill istället satsa ytterligare 11 miljoner i projektet. Arne Karlsson ser kommunens satsning som en investering. Förhoppningsvis kan travbanan locka folk att flytta till Tingsryd och på så sätt får kommunen pengarna tillbaka säger han. Den övriga ökning av kostanderna ska täckas med hjälp av EU-bidrag å bidrag från Länsstyrelsen.