Stiftet vill förbättra konfirmationsundervisningen

Församlingarna i Växjö stift ska i höst diskutera konfirmationens roll inom kyrkan. På några årtionden har andelen konfirmander sjunkit med en tredjedel. I stiftet konfirmerar sig ungefär sex av tio femtonåringar, och trots minskningen är det de bästa siffrorna i hela landet.
Men nu vill man alltså förbättra undervisningen. Det ska bland annat ske genom att församlingarna lär av varandras arbete.