Lanthandlare kämpar för sin överlevnad

Lanthandlarna blir allt färre i Sverige, enligt Glesbygdsverket. Särskilt minskar det utanför tätorterna.

Statistik visar att det var 1700 personer fler i Kronobergs län som hade en mil eller mer till närmsta affär år 2005 jämfört med 2003.

I Kalvsvik söder om Växjö finns det fortfarande en lanthandel, men där är ägarna nu så oroliga för framtiden att de skickat ut brev till byborna där de ber om deras hjälp för lanthandelns överlevnad. Man hoppas att byborna ska börja handla mer så att lanthandeln kan överleva och de 600 invånarna i byn ska ha fortsatt nära till en affär.

Enligt glesbygdsverket så är ökad priskonkurrens från större butiker en orsak till att mindre affärer läggs ned.

Josefin Warg
josefin.warg@sr.se