Värmen orsakar problem för länets fiskodlingar

Den varma sommaren har orsakat stora problem på många fiskodlingar. Vattentemperaturen har legat för högt under en alldeles för lång tid för att alla fiskar ska trivas, och många fiskar har drabbats av olika sjukdomar.
Gunnar Augustsson har i sommar haft de största problemen, som han varit med om på 25 år på Långhults laxodling. Han säger att fisken blir mer mottaglig för sjukdomar av värmen, och den har också gjort att mycket arbete på fiskodlingen har fått skjutas upp till senare. Det är något som kan bli kännbart för fiskoldingarnas ekonomi.