Universitetet vill köpa kraftvärmeverk i Värnamo

Växjö universitet vill göra en unik forskningsanläggning i det moderna kraftvärmeverket i Värnamo. Eftersom Sydkraft inte längre vill äga kraftvärmeverket har Växjö universitet anmält sitt intresse för att ta över.
Vice rektor Börje Nilsson säger att anläggningen passar den forskning, som universitetet gör på bioenergi och eftersom man kan framställa biogas betyder det mycket. Men en förutsättning för att ett övertagande ska bli aktuellt är att staten finansierar köpet och en del av driften.