Lessebo kommun annonserar ut glashusen i Kosta

Nu söker Lessebo kommun efter någon som är intresserad av att ta hand om de så kallade glashusen i Kosta.
Genom stora annonser i landsomfattande tidningar försöker man hitta någon som kan överta, renovera och rusta upp fastigheten. Ännu har inget beslut om tvångsinlösen fattats av regeringen, vilket är ett måste innan kommunen i sin tur kan sälja fastigheten. Regeringens beslut kommer senast 16 september.